Historie Rakouska

Nejstarší osídlení na území Rakouska spadá pravděpodobně do období doby středního paleolitu, tedy doby neandrtálců. Nejznámější naleziště se nachází v Dolních Rakousech ve Wachau, kde byla objevena dvě nejstarší umělecká díla vypodobnění ženy. V 3. – 1. stol. Př. N. l. v době bronzové vznikala především v oblastech těžby nerostných surovin větší opevnění a obchodní střediska. Z mladší doby železné pocházejí důkazy keltského osídlení na východě země. Západ obývali Rétové.

V 2. – 1. stol. př. n. l. Římané rozšířili svoji nadvládu do Podunají a převážná část dnešního Rakouska se ocitla pod nadvládou Římské říše. V této době se na rakouském území rozkládaly tři římské provincie. Od poloviny 4. stol. území osidlují germánské kmeny, kteří měli vliv na oslabení vlivu Římské říše. Římané z této oblasti odešli roku 476 a místo nich přišli Slované a Bavoři. Slované zde vytvořili karantánské knížectví. Bavoři začali mít převahu v 8. století, kdy toto knížectví ovládli, ale záhy se dostali pod nadvládu franské říše.rakouske dejiny

Frankové tu založili Východní marku, která však byla do roku 955 pod vlivem Maďarů. Roku 1156 byla Marka povýšena na Rakouské vévodství. Dědičná država tohoto území byla v rukou Babenberků. Rod Babenberků se účastnil křížových výprav a agresivita jejich politiky rostla. Na počátku 13. století se tak zhoršily bavorské, české i uherské sousedské vztahy. Po vymření rodu roku 1246 nastal o jejich území boj, který po bitvě na Moravském poli definitivně vyhráli Habsburkové. Roku 1526 byly za vlády Ferdinanda I. položeny základy Habsburské monarchie.

Na počátku 19. století ovlivnilo dějiny Habsburské monarchie Napoleonské tažení. Po zániku Svaté říše římské zůstal habsburský panovník rakouským císařem. Po roce 1860 byl císař František Josef I. donucen přistoupit na demokratickou konstituční monarchii. Vznikající nacionální problémy chtěl vyřešit proměnou Rakouského císařství na Rakousko – Uhersko. Zavděčil se tím však pouze Maďarům.

Rakousko – Uhersko se rozpadlo na konci 1. světové války roku 1918. První Rakouská republika bojovala s velkými hospodářskými problémy a politickými nesváry. I když pokus o převrat rakouských nacistů skončil nezdarem, musela země stále čelit zvětšujícímu se tlaku Hitlerova Německa. Roku 1938 došlo k připojení Rakouska k tzv. Třetí říši.

Ve Druhé světové válce tedy bojovalo na straně Německa a po pádu nacismu bylo obsazeno spojeneckými národy a rozděleno do okupačních zón. Zpátky získala republika úplnou suverenitu roku 1955. Rakousko se stalo neutrální zemí a roku 1995 vstoupilo do Evropské unie.

Památky v Rakousku

 

 

Průvodce Rakouskem

Zájezdy do Rakouska

Základní informace o Rakousku

Historie Rakouska

Památky v Rakousku

Příroda v Rakousku

Kultura v Rakousku

Tipy na výlety v Rakousku

Ubytování v Rakousku

Česko-německý a německo-český online slovník

Poprvé na sjezdovkách v Alpách

Hrady a zámky v Rakousku

Aqua Terra Zoo — Vídeň (Haus des Meeres)

Kde, kam a jak v Rakousku

doprava krajina lodní navigace pomoc průmysl služby a nákupy statky stavby turistika a zábava ubytování a resorty voda vojenské vzdělání

Hledání

Kraje Rakouska

Burgenland Dolní Rakousy Korutany Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlbersko Wien
 
iDovolená.com - vaše dovolená začíná zde